Telnes kirkegårdDen nye delen av kirkegården.
Denne er fremdeles i bruk.
I bakgrunnen kan man se Rødøy og Rengen.

S.Lines (2000)

Kirkegården ligger under den mektige Telnestinden.
Bårehuset til venstre på bildet.

S.Lines (2000)

En av de få gravsteinene på den gamle delen av kirkegården.
'Herunder hviler ELISABETH PERNILLE ZAKARIASDATTER født paa Gaarden Tælnæs aar 1812...'
(Bildet er noe retusjert).

S.Lines (2000)

Et oversiktsbilde av kirkegården.
En gangvei skiller den nye (nærmest) og gamle delen.

S.Lines (2000)


Telnes kirkegård ligger plassert på en tange ytterst i Melfjorden under Telnestinden.
Kirkegården ble innviet den 17. mai 1847 og er fremdeles i bruk.

Kirkegården er delt i 2 av en gangvei og når man kommer inn på kirkegården (ved bårehuset) har man den gamle delen til høyre og den nye til venstre.

Den gamle delen er 'ryddet' og kun noen få gravstøtter står igjen her, hovedsakelig over mennesker født på Telnes.
Desverre ligger restene av de gamle gravstøttene forlatt i en haug ikke langt fra inngangen til kirkegården!

Rødøy Rengen Telnestinden Bårehuset Gamle graver Nye graver