NordfjordenPå tur innover fjorden.
Bildet er tatt ytterst i fjorden.
Nordfjordholmene midt i bildet.

S.Lines (2000)

Fjordbotnet ses i bakgrunnen, der Svartisen kalver et stykke opp i fjellet.

S.Lines (2000)

Høye fjell stuper ned i fjorden og man kan se spor etter vinterens ras.

S.Lines (2000)

Enkelte steder ligger snøen helt ned i fjæra slik som her.

S.Lines (2000)


Nordfjorden, en sidearm til Melfjorden, strekker seg innover mot Svartisen.
På det smaleste ligger Nordfjordholmene der det i sin tid var 2 gårder.

Fjorden er i dag ubebodd og stille, og ørna og kobben hersker her.
Noen steder kan man gå rett fra båten og over i snøfanene som enda ligger igjen fra vinteren, og i det fjerne kan av og til buldringen høres når Svartisen kalver.

Når frosten og vinteren setter inn fryser fjorden helt ut til Nordfjordholmene.

I fordums tider ble gresset oppe i liene (noen steder så bratt at klatring måtte til) slått og fraktet til gårdene i distriktet som tilleggsfor for dyra.
Dette ble i alle fall gjort frem til siste krig.

Fjorden var også fiskerik, og spesielt kveita var ettertraktet.

Nordfjordholmene Svartisen