Hammarheivik


Hammarheivik ligger omtrent midt på bildet.
Rett over Hammarheivika sees toppen av Våtviktinden og til høyre ligger Hammarheia.
Bildet er tatt fra Steinsland.

S.Lines (2000)

I dag er det bare ruinene av huset igjen.
Det var ikke rare jordstykket som skulle til før at noen tok det i bruk...

S.Lines (2000)

Huset på Hammarheivika slik det så ut før det falt helt sammen.

Trond Pedersen (ca 1998)


Hammarheivika ligger nesten ytterst i Melfjorden mellom Telnes og Hammarheia.
I dag er det bare restene av huset igjen på stedet.

Gården er ikke med i folketellingen i 1801 men er første gang nevt i kirkebøkene i forbindelse med et dødsfall i 1838.
Stedet ble derfor sannsynligvis bebodd i denne perioden (1801-1838).

I 1865 bodde det en familie her, mannen på gården var 'føderådsmann og fisker' og hadde '2 kveg, 3 får og 4 (tønner?) potet'.
I 1901 var det fremdeles en familie som livberget seg her og nå er de 'selveier og fisker'.
Gården ble fraflyttet på 1960-tallet.


Hammarheivik Våtviktinden Hammarheia