CRUXCrux var kodenavnet på flere allierte radiostasjoner i Nord-Norge under 2. verdenskrig.
  Stasjonene ble operert av nordmenn i perioden 1942 til 1945.


Crux I og II:

Disse kom til Lines den 20.7.42 med catalinaflyet Vingtor.
  Crux I ble transportert til Alta. Det lyktes ikke å etablere den der og den ble tatt til Mo der den senere ble en del av Ildgrubaffæren.
  Crux II ble sendt til Mo men kom aldri i drift. Denne ble muligens dumpet i havet etter Ildgrubaffæren.


Crux III:

Denne kom til Lines 15.5.43 med catalinaflyet Vingtor II.
  Senderen ble etablert på Renga og hadde første kontakt med England den 25.5.43.
  Senderen ble flyttet til Lines 10.12.43 og opererte tidvis derfra til Crux IV var etablert.


Crux IV:

Denne ankom 7.1.44 med ubåten HMS Sea Nymph.
  Senderen ble etablert på Renga og hadde første kontakt med England 22.2.44. 
Senderen var på lufta til 5.6.44, da alle operatørene ble evakuert med catalinaflyet Viking II.


Crux V:

Dette er den samme senderen som Crux IV. 
Senderen skiftet navn til Crux V da den ble reaktivert høsten 1944. 
Crux V var aktiv til krigens slutt.