Om kirkebøkene for Rødøy kommuneJeg har hatt som mål å legge ut avskrifter av de fleste tilgjengelige kirkebøkene for Rødøy kommune for perioden 1820 til 1924. Avskriftene er hentet fra kirkebøkene for Rødøy prestegjeld.
Prestegjeldet har omfattet forskjellige sogn opp gjennom tidene, og helt opp til 1877 var Meløy inkludert.
I noen perioder mellom 1739 og 1824 var også Lurøy og Træna med i prestegjeldet.

Avskriftene som er gjort omhandler kun Rødøy sogn.
Avskrifter for perioden 1902-1923 er hentet fra klokkerboken.

Avskriftene blir lagt ut på nettet etter hvert som de er ferdig og vil bli oppdatert ved behov.


En detaljert forklaring til layout'en finnes under hver kirkebok men generelt gjelder følgende:


Har du kommentarer/forslag til endringer tas disse i mot med takk!