Linker:


Polarsirkelen friluftsråd

I forbindelse med turstia til Crux på Renga er det satt opp flere informasjonstavler.
Disse kan nedlastes herfra.


Erling Moe på Renga - NRK radio

Tor Jacobsen og Erling Moe besøker Renga og Lines.
Tor Jacobsen intervjuer Erling Moe, Klaus og Ole Lines.


Norsk radiohistorisk Forening

Et intervju med Erling Moe av Erling Langemyr.
Omhandler oppholdet i Norge i forbindelse med Crux og det tekniske utstyret de hadde til rådighet.Bøker:


Crux kaller London - Tor Jacobsen

Omhandler de illegale radiosenderne i Norge under krigen, bla Crux.
ISBN 82-05-16395-2


En spion går i land - Dag Christensen

Brødrene Snefjellås utrolige innsats på norskekysten under krigen.
ISBN 13 9788259005083


Den skjulte hånd - Dag Christensen

Historien om Einar Johansen, britenes toppagent i Nord-Norge under krigen.
ISBN 13 9788251799829


Pass godt på Tirpitz - Berit Nøkleby

Norske radioagenter i Secret Intelligence Service 1940-1945.
ISBN 13 9788205177055


Usynlige soldater - Bjørn A. Rørholt og Bjarne W. Thorsen

Om nordmenn som arbeidet for SIS under okkupasjonen.
ISBN 13 9788203160462