Rapport fra Crux III og IV.Det var sannsynligvis Erling Moe som skrev denne rapporten etter oppholdet i Norge.
Rapporten er skrevet på engelsk, sannsynligvis med tolk, så det kan nok forekomme feil i denne.