Rapport fra Crux III.Etter oppholdet i Norge skrev Ole Snefjellå denne rapporten.
Rapporten er skrevet på engelsk, sannsynligvis med tolk, så det kan nok forekomme feil i denne.