Forsyninger og transport.Både fly og ubåt ble benyttet til å transportere utstyr og personell mellom Norge og England under krigen.
  For Crux sitt vedkommende ble for det meste fly benyttet.  Dette var Catalina'er fra de ’norske’ skvadronene i England.


333. skvadron:

Skvadronen ble opprettet den 8.2.42 i Woodhaven (Skotland). 
Den besto av den eksisterende 1477 Norwegian Flight pluss nye enheter som ble tildelt. 
Skvadronen var underlagt RAF og først den 10.5.43 ble den offisiell med navnet 333(N).


Skvadronen besto av Catalina (IB/IV) flybåter og Mosquito (II/VI) jagerbombere og hovedoppgavene var rekognosering, eskorte, anti-ubåt og spesialoperasjoner (blåbærturer). 
I spesialoperasjonene inngikk oppdrag i det okkuperte Norge og de ble utført av Catalina'er.


Det første Catalina-flyet fikk navnet Vingtor med kjennetegn W8424 og var operativt i februar 1942.
  Det var dette flyet som ble benyttet til de fleste flygingene til Crux.
Skvadronen var operativ inntil 21.11.45 da den ble overflyttet til Norge og fikk navnet 333 skvadron.
  Skvadronen er i dag stasjonert på Andøya med Orion-fly.


På de neste sidene finnes utdrag av turene som ble gjort til Norge under krigen, og også en rapport fra et av oppdragene.