Info om avskriftene av konfirmerte i Rødøy kommune


Konfirmerte er sortert på kirkenummer. Hver person har et nummer der første del henviser til hvilket år anførselen er gjort og andre del er løpenummeret i kirkeboken.
Om du har noen spørsmål om en person så angi dette nummeret!
Følgende felter er lagt ut:Betegnelse Forklaring Søkbar Kommentar
Kirkenr. Beskrevet ovenfor.
X

Dato Dato for konfirmasjon.
X

Stand Konfirmantens sivile status.
Oppgitt i spesielle tilfeller.
Fornavn Konfirmantens fornavn.
X

Etternavn Konfirmantens etternavn.
X
Oppgitt periodisk.
Født Konfirmantens fødselsdato.
X
Oppgitt 1840-1845 og etter 1877.
Alder Konfirmantens alder.
Oppgitt unntatt 1840-1845 og etter 1877.
Døpt Konfirmantens dåpsdato.

Oppgitt fra 1878.
Fødested Konfirmantens fødested.
X

Bosted Konfirmantens bosted.


Foreldrenes stand/yrke Foreldrenes sivilstatus/yrke.

Foreldrenes fornavn Foreldrenes fornavn.
X
Når det gjelder far kan dette være 'den confirmeredes far, husbonde eller pleiefar', så det er ikke nødvendigvis den biologiske far som er oppgitt.
Foreldrenes etternavn Foreldrenes etternavn.
X
Se kommentar for fornavnet over.
Foreldrenes bosted Foreldrenes bosted.
Morens bosted er stort sett bare oppgitt om dette er ulikt farens.
X

Bemerkning Kommentarer
Kommentater angitt i klammer, f.eks [MK], er opplysninger angitt, men ikke direkte avskrevet.[Ud] Usikker konfirmasjonsdato[Ua] Usikker fødselsdato[U] Uekte født[T] Tvilling[MK} Konfirmert i Meløy kirke

I kirkebøkene har presten gjort en vurdering av den konfirmerte, og det er ofte angitt om og når den konfirmerte er vaksinert. Dette er utelatt.

Konfirmasjonsdato for 1822 og 1823 har jeg ikke funnet, så datoer angitt her tar utgangspunkt i konfirmasjonsdatoene de 2 foregående år.
I 1824 er ingen konfirmanter oppført.