Info om avskriftene av viede i Rødøy kommune


Viede (eller corpulerede som det står i de eldre kirkebøkene) er sortert på kirkenummer. Hvert ekteskap har et kirkenummer der første del henviser til hvilket år anførselen er gjort og andre del er løpenummeret i kirkeboken.
Om du har noen spørsmål om et ekteskap så angi dette nummeret!
Følgende felter er lagt ut:Betegnelse Forklaring Søkbar Kommentar
Kirkenr. Beskrevet ovenfor.
X

Dato Dato for vielsen
X

Deres stand/yrke Ektefellenes sivilstatus/yrke

Deres fornavn Ektefellenes fornavn
X

Deres etternavn Ektefellenes etternavn
X

Deres bosted Ektefellenes bosted


Deres fødested Ektefellenes fødested
X
Fra 1826
Deres alder Ektefellenes alder
Inntil 1877
Deres fødselsår Ektefellenes fødseldato/år
Fra ca 1870
Deres konfirmasjon Ektefellenes konfirmasjonssted/år
Fra 1878.
Oppgitt stor sett for personer født utenfor Rødøy
Deres ekteskap nr Ektefellenes ekteskap nummer
Fra 1878
Fars stand/yrke Fedrenes sivilstatus/yrke
Fra 1878, periodisk før dette år
Fars fornavn Fedrenes fornavn
X
Fra 1826
Fars etternavn Fedrenes etternavn
X
Fra 1826
Fars bosted Fedrenes bosted
X
Periodisk
Bemerkning Kommentarer
Kommentater angitt i klammer, f.eks [Ud], er opplysninger angitt, men ikke direkte avskrevet.[Ud] Usikker vielsesdato(Kyyyy.n) Løpenummer i klokkerboken (1897-1901)

Kirkebøkene oppgir i tillegg forlovernes navn og hvor lenge ekteparet var forlovet.
I noen tilfeller oppgis hvem som krevde ekteskapet inngått.
Dette er utelatt.