Info om avskriftene av døpte i Rødøy kommune


Døpte er sortert etter kirkenummer. Hver person har et kirkenummer der første del henviser til hvilket år anførselen er gjort og andre del er løpenummeret i kirkeboken.
Om du har noen spørsmål om en person så angi dette nummeret!
Følgende felter er lagt ut:Betegnelse Forklaring Søkbar Kommentar
Kirkenr. Beskrevet ovenfor.
X

Fødselsdato Dato for fødsel.
X

Dåpsdato Dato for dåp. Om denne ikke er anført betyr dette som oftest at barnet døde før det ble døpt i kirken.
X

Dato for hjemmedåp Dato for hjemmedåp.

Utelatt i perioden 1859 til 1877.
Barnets navn Barnets fornavn.
Etternavnet er som oftest faren fornavn+sen for gutter eller farens fornavn+datter for jenter.
X

E/U Ekte/uekte.
Angir om barnet er født i eller utenfor ekteskap. Om barnet er født utenfor ekteskap vil det ofte finnes kommentarer til dette.


Foreldrenes stand/yrke Foreldrenes sivilstatus/yrke.

Foreldrenes fornavn Foreldrenes fornavn.
X

Foreldrenes etternavn Foreldrenes etternavn.
X

Foreldrenes bosted Foreldrenes bosted.
Morens bosted er stort sett bare oppgitt om dette er ulikt farens.
X

Foreldrenes fødselsår Foreldrenes fødseldato/år.
Fra 1871
Bemerkning Kommentarer
Kommentater angitt i klammer, f.eks [Hjd], er opplysninger angitt, men ikke direkte avskrevet.[Uf] Usikker fødselsdato[Ud] Usikker dåpsdato[Uh] Usikker dato for hjemmedåp[Db] Barnet døde før hjemmedåpen ble bekreftet i kirken[Hjd] Barnet ble hjemmedøpt, men dato er ikke oppgitt[Dm] Moren døde i barselen[T] Tvilling

Kirkebøkene oppgir i tillegg barnets faddere.
Om barnet er hjemmedøpt oppgis ofte hvem som foretok dåpen.
Dette er utelatt.