Info om avskriftene av dødfødte i Rødøy kommune


Dødfødte er sortert etter kirkenummer. Hver person har et nummer der første del henviser til hvilket år anførselen er gjort og andre del er løpenummeret i kirkeboken.
Om du har noen spørsmål om en person så angi dette nummeret! Dødfødte er innført i kirkebøkene i perioden 1825 - 1901.
Følgende felter er lagt ut:Betegnelse Forklaring Søkbar Kommentar
Nummer. Beskrevet ovenfor.
X

Dato Dato for fødsel.
X

E/U Ekte/uekte.
Angir om barnet er født i eller utenfor ekteskap. Om barnet er født utenfor ekteskap vil det ofte finnes kommentarer til dette.


Foreldrenes stand/yrke Foreldrenes sivilstatus/yrke.

Foreldrenes fornavn Foreldrenes fornavn.
X

Foreldrenes etternavn Foreldrenes etternavn.
X

Foreldrenes bosted Foreldrenes bosted.
Morens bosted er stort sett bare oppgitt om dette er ulikt farens.
X

Foreldrenes fødselsår Foreldrenes fødseldato/år.
Oppgitt fra 1878.
Bemerkning Kommentarer
Kommentater angitt i klammer, f.eks [Uf], er opplysninger angitt, men ikke direkte avskrevet.[Uf] Usikker fødselsdato[Dm] Moren døde i barselen[T] Tvilling