Info om avskriftene av døde i Rødøy kommune


Døde er sortert etter kirkenummer. Hver person har et kirkenummer der første del henviser til hvilket år anførselen er gjort og andre del er løpenummeret i kirkeboken.
Om du har noen spørsmål om en person så angi dette nummeret!
Følgende felter er lagt ut:Betegnelse Forklaring Søkbar Kommentar
Kirkenr. Beskrevet ovenfor.
X

Død Dødsdato.
X

Begravet Dato for begravelse.


Jordfestet Dato for jordfestelse.

Nedtegnet fra 1878 og utover.
Stand/yrke Den dødes sivilstatus/yrke.

Fornavn Den dødes fornavn.
X

Etternavn Den dødes etternavn.
X

Fødested Den dødes fødested.

Nedtegnet fra 1878 og utover.
Bosted Den dødes bosted.
X

Gravsted Kirkegård.
X
Nedtegnet der dette er angitt.
Alder Den dødes alder.
Benyttet inntil 1877.
Fødselsår Den dødes fødselsdato.

Nedtegnet fra 1871 og utover.
Konfirmert Når og hvor konfirmert.
Nedtegnet fra 1878 og utover.
Ektef./foreldres stand/yrke Ektefelles/foreldres sivilstatus/yrke.
Nedtegnet fra 1878 og utover.
Ektef./foreldres fornavn Ektefelles/foreldres fornavn.
X
Nedtegnet fra 1878 og utover.
Ektef./foreldres etternavn Ektefelles/foreldres etternavn.
X
Nedtegnet fra 1878 og utover.
Ektef./foreldres bosted Ektefelles/foreldres bosted.
Morens bosted er stort sett bare oppgitt om dette er ulikt farens.
X
Nedtegnet fra 1878 og utover.
Bemerkning Kommentarer
Kommentater angitt i klammer, f.eks [Ud], er opplysninger angitt, men ikke direkte avskrevet.[Ud] Usikker dødsdato[Ub} Usikker dato for begravelse[Ug] Usikker dato for jordfestelse[Udg] årstall for død og/eller jordfestelse er feilt I forb. med alder betyr timerd I forb. med alder betyr dageru I forb. med alder betyr ukerm I forb. med alder betyr måneder[D] Druknet

Kirkebøkene etter 1877 oppgir i tillegg om lege har vært tilkalt og om dødsfallet er meldt til skifterett/lensmann.
Dette er utelatt.