Info om avskriftene av dissentere i Rødøy kommune

Dissentere ('fødte hvis foreldre ikke tilhører noe ordnet samfund') er sortert etter kirkenummer. Hver person har et kirkenummer der første del henviser til hvilket år anførselen er gjort og andre del er løpenummeret i kirkeboken.
Om du har noen spørsmål om en person så angi dette nummeret! Dissentere er innført i kirkebøkene i perioden 1891 - 1900 + 1917.
Følgende felter er lagt ut:Betegnelse Forklaring Søkbar Kommentar
Kirkenr. Beskrevet ovenfor.
X

Fødselsdato Dato for fødsel.
X

Dåpsdato Dato for dåp. Om denne ikke er anført betyr dette som oftest at barnet døde før det ble døpt i kirken.
X

Barnets navn Barnets fornavn.
Etternavnet er som oftest faren fornavn+sen for gutter eller farens fornavn+datter for jenter.
X

E/U Ekte/uekte.
Angir om barnet er født i eller utenfor ekteskap. Om barnet er født utenfor ekteskap vil det ofte finnes kommentarer til dette.


Foreldrenes stand/yrke Foreldrenes sivilstatus/yrke.

Foreldrenes fornavn Foreldrenes fornavn.
X

Foreldrenes etternavn Foreldrenes etternavn.
X

Foreldrenes bosted Foreldrenes bosted.
Morens bosted er stort sett bare oppgitt om dette er ulikt farens.
X

Foreldrenes fødselsår Foreldrenes fødseldato/år.

Bemerkning Kommentarer
Kommentater angitt i klammer, f.eks [Uf], er opplysninger angitt, men ikke direkte avskrevet.[Uf] Usikker fødselsdato[Ud] Usikker dåpsdato[Dm] Moren døde i barselen[T] Tvilling